PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 -2020

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2

PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA LETO 2019

Naziv aktivnosti:  TEHNOLOŠKA OPREMA ZA PROIZVODNJO MESNIH IZDELKOV IN VZDRŽEVALNA DELA, KI SO POVEZANA Z NAMESTITVIJO NOVE TEHNOLOŠKE OPREME 

 

Začetek izvajanja projekta: 2019

Zaključek izvajanja projekta: 2021

 

Cilji: 

-zagotovitev dinamične rasti podjetja in dvig konkurenčnosti

-možnost razvoja novih izdelkov z večjo dodano vrednostjo 

-uvedba inovacije 

-boljša kakovost izdelkov zaradi izboljšane tehnologije, povečanje proizvodnih kapacitet, prodaje in tržnega deleža in s tem prihodka

-zmanjšanje stroškov (prihranek energije, večja produktivnost)

-izboljšani delovni pogoji, povečanje št. zaposlenih, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

-z ekološkega vidika manjši vpliv na okolje

 

Povzetek:

Naložba v nakup nove tehnološke opreme za proizvodnjo mesnih izdelkov in izvedbo vzdrževalnih del v povezavi z namestitvijo opreme se je izvedla v 2 delih.

V 1.delu projekta smo v letih 2019 in 2020  z lastnimi sredstvi kupili novo tehnološko opremo ter izvedli vzdrževalna dela, povezana z namestitvijo nove tehnološke opreme:

1 Protipožarna vrata v skladišču

2 Dograditev opreme v električni razdelilnik

3 Hladilniški regal za palete

4 Injektor razsolice v meso z opremo

5 Polnilka mesne mase v čreva

6 Zbirni tiskalnik logističnih etiket

7 Detektor kovin v mesnih izdelkih

8 Kuter za pripravo mesne mase

1.del projekta je bil zaključen v novembru 2020. Vsa tehnološka oprema je bila po priučitvi delavcev takoj dana v uporabo in je v polnem zagonu.

2.del projekta predstavlja naložbo v novo tehnološko opremo: 

9 Peč za toplotno obdelavo mesnih izdelkov z opremo

2.del projekta je v teku, v januarju in februarju 2021 se bo izvedlo vsa dela, potrebna za priklop in montažo nove peči za toplotno obdelavo mesnih izdelkov, sledi dobava in montaža le te, priučitev zaposlenih in uporaba. Zaključek 2.dela projekta je predviden za marec 2021. 

 

 

Pričakovani rezultati:

-povečanje proizvodnih kapacitet 

-izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene

-povečanje konkurenčnosti 

-povečanje prihodka

-zmanjšanje stroškov (prihranek pri energiji, večja produktivnost) 

-povečanje bruto dodane vrednosti

 

POVEZAVA:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Spletna stran Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/

 

program razvoj podezelja

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 -2020

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2

PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA LETO 2019

Naziv aktivnosti:  TEHNOLOŠKA OPREMA ZA PROIZVODNJO MESNIH IZDELKOV IN VZDRŽEVALNA DELA, KI SO POVEZANA Z NAMESTITVIJO NOVE TEHNOLOŠKE OPREME

 

Začetek izvajanja projekta: 2019
Zaključek izvajanja projekta: 2021

 

Cilji: 

-zagotovitev dinamične rasti podjetja in dvig konkurenčnosti

-možnost razvoja novih izdelkov z večjo dodano vrednostjo

-uvedba inovacije

-boljša kakovost izdelkov zaradi izboljšane tehnologije, povečanje proizvodnih kapacitet, prodaje in tržnega deleža in s tem prihodka

-zmanjšanje stroškov (prihranek energije, večja produktivnost)

-izboljšani delovni pogoji, povečanje št. zaposlenih, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

-z ekološkega vidika manjši vpliv na okolje

Povzetek:

Naložba v nakup nove tehnološke opreme za proizvodnjo mesnih izdelkov in izvedbo vzdrževalnih del v povezavi z namestitvijo opreme se je izvedla v 2 delih.

V 1.delu projekta smo v letih 2019 in 2020  z lastnimi sredstvi kupili novo tehnološko opremo ter izvedli vzdrževalna dela, povezana z namestitvijo nove tehnološke opreme:

1

Protipožarna vrata v skladišču

2

Dograditev opreme v električni razdelilnik

3

Hladilniški regal za palete

4

Injektor razsolice v meso z opremo

5

Polnilka mesne mase v čreva

6

Zbirni tiskalnik logističnih etiket

7

Detektor kovin v mesnih izdelkih

8

Kuter za pripravo mesne mase

1.del projekta je bil zaključen v novembru 2020. Vsa tehnološka oprema je bila po priučitvi delavcev takoj dana v uporabo in je v polnem zagonu.

2.del projekta predstavlja naložbo v novo tehnološko opremo:

9

Peč za toplotno obdelavo mesnih izdelkov z opremo

2.del projekta je v teku, v januarju in februarju 2021 se bo izvedlo vsa dela, potrebna za priklop in montažo nove peči za toplotno obdelavo mesnih izdelkov, sledi dobava in montaža le te, priučitev zaposlenih in uporaba. Zaključek 2.dela projekta je predviden za marec 2021.

 

 

Pričakovani rezultati:
-povečanje proizvodnih kapacitet

-izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene

-povečanje konkurenčnosti
-povečanje prihodka
-zmanjšanje stroškov (prihranek pri energiji, večja produktivnost) 
-povečanje bruto dodane vrednosti

 

POVEZAVA:
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
Spletna stran Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/