Lokalna suho zorjena govedina

lokalno suho zorjena govedina

Pri optimalnih pogojih vam s profesionalno opremo suho dozorimo najboljše kose izbranega mesa za steake.

Suho zorjenje traja cca. 4 tedne. V tem času meso lahko izgubi tudi do 50% teže, vendar se pri tem izoblikuje poln okus in mehkoba, zaradi katere je ta način zorjenja mlade govedine enostavno najboljši.

Mlado govedino najboljših mesnih pasem odkupujemo od lokalnih kmetov iz območja Bleda, Radovljice in okoliških vas.