Izbira in uporabnost nojevega mesa

pdf icoword icoObjavljeno v reviji MESO IN MESNINE, Št.4/2003

Jože Mlinarič, univ. dipl. inž. živil. tehnol.

1.) VPLIVI NA KAKOVOST MESA

Ker gre za dokaj novo vrsto mesa, je o njej tudi manj podatkov, čeprav so osnovni parametri podobni kot pri drugih, sorodnih vrstah mesa (World Ostrich Association, 2003).

Vzreja nojev

1.) Starost nojev
Znano dejstvo je, da starejša je žival, bolj čvrsto je meso. Zato so nojerejci razvili oceno starosti glede na razvoj peruti ali kosti. Vendar so te metode zaradi različnih vplivov, predvsem prehranjenosti in vrste nojev, zaenkrat nezanesljive in so za tako določitev natančne starosti potrebne nadaljne raziskave. Trenutno je tako najzaneslivejša metoda za ugotavljanje natančne starosti nojev še vedno rejčeva hlevska knjiga.

2.) Način vzreje
Znano je, da prost način vzreje – paša zagotavlja boljšo kvaliteto mesa, čeprav je potrebno nojem zagotoviti vse potrebna hranila ki jih potrebujejo, za kar samo paša ne zadošča. V intenzivni reji se tako dnevno dodaja peletirana krma na osnovi lucerne, koruze, ovsa in mineralnih dodatkov. Noji se lahko krmijo tudi s senom, otavo in raznovrstno zelenjavo.

3.) Prehrana
Ker je prehrana živali eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost mesa, je bilo ravno na tem področju narejeno največ raziskav in napredka v zadnjih nekaj letih. Prehrana nojev vpliva na okus, konzistenco in barvo mesa. Prav tako pa pravilna prehrana živali vpliva na manjšo izcejo in daljšo obstojnost mesa zaradi kasnejše oksidacije, kar ima tudi večji komercialni učinek. Na kakovost mesa pa vpliva tudi stres. Ena izmed oblik je prehranski stres. Ta se lahko pojavi pri nepravilni ali nezadostni prehrani nojev in lahko prizadane nojev imunski sistem, tako da je noj manj odporen na bolezni in druge vrste stresa, kar ima tudi lahko velik vpliv na neprimerno kakovost mesa.

Celoten članek si lahko preberete:

pdf icoword ico